Нотаріальне засвідчення перекладів

Замовити
Переклад
Розрахунок
замовлення

Нотаріальне засвідчення перекладу необхідне у випадку, коли перекладеному документові потрібно надати офіційності, наприклад, для подання у державні органи, для подальшої легалізації тощо. Нотаріальне засвідчення перекладу може здійснюватися як приватним, так і державним нотаріусом відповідно до Закону України “Про нотаріат” та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Можливі декілька варіантів нотаріального засвідчення перекладу:

  1. Нотаріус сам засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. У разі перекладу тексту документа самим нотаріусом, засвідчується вірність перекладу з однієї мови на іншу мову, а текст викладається на спеціальних бланках нотаріальних документів.
  2. Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус. На практиці саме цей варіант є найбільш розповсюдженим. На підставі паспорта та документів про профільну освіту перекладача нотаріус встановлює його особу, кваліфікацію та засвідчує справжність його підпису на перекладі. Таким чином, своїм підписом перекладач гарантує, що переклад є тотожним оригінальному документу, а нотаріус підтверджує дійсність цього підпису та професійні повноваження перекладача.
    Процедура оформлення “нотаріального перекладу” виглядає таким чином: вихідний документ та переклад скріплюються разом (традиційно прошнуровується за допомогою ниток, а іноді й більш сучасним методом – металевими люверсами). В кінці тексту перекладу документа проставляється підпис перекладача та відповідний посвідчу вальний напис нотаріуса. Первинний документ разом із текстом його перекладу прошивається у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання. Прошиті аркуші скріплюються підписом і печаткою нотаріуса.
  3. Іноді одночасно із засвідченням перекладу необхідно нотаріально засвідчити і вірність копії документа, який перекладався. У такому випадку нотаріус вчиняє одночасно дві нотаріальні дії – засвідчує справжність підпису перекладача та засвідчує вірність копії оригінального документа.  У цьому разі разом із перекладом прошивається нотаріально засвідчена копія документа, а оригінал залишається, так би мовити, сам по собі.  Звичайно, для засвідчення копії нотаріусу необхідно надати власне оригінал документа, а не лише принести заздалегідь зроблену ксерокопію.Нотаріуси засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови, що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.Вірність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису фізичної особи на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом або посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування, або за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування фізичної особи.Засвідчення копій офіційних документів, які видаються органами реєстрації актів цивільного стану і надалі використовується за кордоном, нотаріусами здійснюється лише після попередньої легалізації (консульської легалізації чи проставлення апостиля) оригіналів цих документів.

    Необхідно мати на увазі, що засвідчувати вірність копій можливо далеко не із всіх документів. Наприклад, не допускається засвідчення вірності копії документа, на підставі якого відповідні установи видають оригінал документа (довідки про народження дитини, довідки про смерть, тощо).

  4. Засвідчення підпису перекладача або засвідчення вірності перекладу самим нотаріусом (якщо він знає відповідну мову)  також може відбуватися одночасно із такою нотаріальною дією, як  посвідчення  угоди. У цьому випадку переклад, як правило,  вміщується поруч  з  оригіналом  на  одній  сторінці,  розділеній вертикальною рискою таким  чином,  щоб  оригінальний  текст  розташовувався  з лівого боку,  а  переклад  – з правого.  Переклад має бути зроблений з усього  тексту  документа,  що  перекладається,  і   закінчуватися підписами.   Під   текстами оригіналу та перекладу вміщується   підпис   перекладача у разі здійснення перекладу перекладачем. Посвідчувальний  напис  викладається  під  текстами  документа   і перекладу з нього.  Якщо ж переклад розміщений  на  окремому  від  оригіналу аркуші,  то як і в попередньому випадку, він прикріплюється  до нього,  прошнуровується і скріплюється підписом нотаріуса і його печаткою.

Додамо, що на практиці існує досить багато обмежень, які стосуються засвідчення як справжності підпису перекладача, так і засвідчення вірності копій документів.  Крім того, багато з нотаріусів мають своє особливе бачення вчинення тих чи інших нотаріальних дій. Центр перекладів 100 МОВ співпрацює із декількома нотаріусами,  що надає нам можливість гнучко та оперативно вирішувати задачі нотаріального засвідчення перекладів.

У випадку, якщо у Вас є питання щодо нотаріального засвідчення перекладу, ми будемо раді надати Вам безкоштовну консультацію за телефонами +38(044)3323060, +38(044)5831789, +38(044) 2380862